Хаљина Колекцийе

Найвеćи дистрибутер найновийих колекция светских брендова у Маđарской э салон Ла Мариéе Будапест.

Скреćемо паžню наšим драгим невестама да халйине светских модних куćа коэ продаэмо располаžу ознаком бренда и називом модела. Наиме, на тай наčин žелимо да се обранимо од злоупотреба коэ су у последнэ време све уčесталиэ! Поšто се на наšем веб сайту налази эдино маня понуда кою смо саставили ми сами, молимо Вас да потраžите наš салон, где моžете да погледате и наšе остале моделе и где Вам пруžамо могуćност лиčне консултациэ. О ценама моžемо да Вас информиšемо деталйниэ лиčно у наšем салону, преко телефона моžемо да Вам изаđемо у сусрет эдино договаранэм термина. Ако žелите да купите нову халйину, или у наšем салону не проналазите одговараюćу венčаницу, молимо Вас да посетите странице www.pronovias.com, www.airebarcelona.es, www.almanovia.com и www.jesuspeiro.com ради додатних информация. Ваžно э меđутим да э време за испоруку у слуčаю наруčиваня нове халйине 3-4 месеца!